کارکرد این ابزار

تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه مجزا. بخشی از عارضه ورودی که با عارضه Identity همپوشانی دارد، اطلاعات نقشه Identity را به همراه خواهد داشت.

ویژگیهای این ابزار

-تمامي لايه هاي ورودي مي توانند، نقطه، خط، پليگوني يا Multipoint  باشند. اگر داده های شما از نوع Annotation یا Dimension یا داده های شبکه باشد، نمی توانید از این نقشه ها استفاده کنید.

-لايه Identity  بايد پليگون باشد و يا از نوع لايه ورودي باشد.

-اگر نقشه ورودی از نوع نقطه ای باشد و نقشه Identity از نوع پلیگونی معرفی کنید، نقاطی که داخل محدوده مرز پلیگون ها باشند، دوبار در نقشه خروجی خواهند بود، یکی برای هر پلیگونی که بخشی از مرز است.

-اگر نقشه ورودی از نوع خطی باشد و نقشه Identity از نوع پلیگونی باشد، و گزینه Keep relationships فعال شود، نقشه خروجی خطی دو فیلد اضافه خواهد داشت، Left_poly و Right_Poly. این فیلدها بیانگر شماره شناسایی نقشه Identify سمت چپ و راست عارضه خطی هستند.

-تمامی ویژگی های جدول اطلاعاتی نقشه ورودی در نقشه خروجی کپی می شود.

-برای عملکرد بهتر و مقیاس پذیری بیشتر این ابزار برای عوارض سنگین، از فرایند کاشی سازی استفاده می شود.

-این ابزار ممکن است عوارض Multipart فراوانی را در نقشه خروجی ایجاد کند. هرچند تمامی نقشه های ورودی از نوع عوارض تکی باشند، در پایان می توانید از ابزار Multipart to singlepart استفاده کنید و نوع عارضه را تغییر دهید.

======================

آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات