دی.۲۰

بسط خطي ساده

بسط خطي ساده

ساده­ترين نوع بسط، بسط خطي است که با استفاده از کمينه وبيشينه مقادير داده­ ها بعنوان نقاط انتهايي بسط انجام مي­گيرد. اصطلاح بسط کاملاً توصيف کننده تاثير آن است. اگر هيستوگرام که در مرحله قبلي ساخته شد را بر روي يک صفحه پلاستيکي پرينت کنيد، مي­توانستيد مقادير کمينه و بيشينه داده ­ها را حفظ کرده و هيستوگرام را در محور افقي (X) بسط دهيد. با اين روش خطي ساده، حد نهايي توزيع داده ها به سمت حد نهايي (نقاط پاياني) طيف رنگي کشيده مي­شد و تمامي مقادير بين آنها مطابق اين بسط تغيير مقياس مي­داد.

راحت­ترين روش براي اجراي بسط خطي ساده جهت نمايش اهداف مورد نظر تنظيم بخش autoscaling تصوير است. با انتخاب اين گزينه مقدار کمينه در تصوير با کم­رنگ ­ترين طيف رنگي تصوير نمايش داده­ مي­شود و بيشينه با پررنگ­ترين بخش ديده مي­شود. بقيه مقادير نيز نسبت به طيف رنگي باقيمانده ديده خواهد شد.

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات