نکته: پس از دانلود نرم افزار برای فعالسازی نیاز است که در سایت esri ثبت نام کنید و کد فعالسازی را به رایگان دریافت کنید

دانلود نرم افزار ArcGIS Desktop 10.5 full با Extension ها

بار دیگر شرکت ESRI نسخه جدیدی از نرم افزار قدرمتند خود را منتشر کرد که ما در این پست، دانلود نرم افزار ArcGIS Desktop 10.5 full با Extension ها را برای تمامی علاقمندان قرار داده ایم. این بار به همراه ArcGIS Enterprise.

در این نسخه ویژگیهای جدیدی و قدرتمندی اضافه شده است که توضیحات آن را میتوانید از لینکهای زیر مطالعه کنید:

http://server.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/what-s-new-in-portal-for-arcgis.htm

http://server.arcgis.com/en/server/latest/get-started/linux/what-s-new-in-arcgis-for-server.htm

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/introduction/whats-new-in-arcgis.htm

جهت دانلود نرم افزار ArcGIS Desktop 10.5 full با Extension ها به صورت کامل بر روی لینکهای دانلود اصلی در ادامه کلیک کنید:

فهرست برنامه های قابل دانلود ArcGIS 10.5:

دانلود نرم افزار ArcGIS Desktop 10.5 full با Extension ها

ArcGIS Desktop 10.5 (1.64 GB)

——————-ArcGIS Coordinate Systems Data Windows 105 154002
——————-ArcGIS Data Interop for Desktop 105 154035
——————-ArcGIS Data Reviewer for Desktop 105 154036
——————-ArcGIS Desktop 105 154030
——————-ArcGIS Desktop BackgroundGP 105 154031
——————-ArcGIS Workflow Manager for Desktop 105 154037
——————-Database Server Desktop 105 154032

ArcGIS Enterprise 10.5 (6.98 GB)

——————-ArcGIS Coordinate Systems Data Windows 105 154002
——————-ArcGIS DataStore Windows 105 154006
——————-ArcGIS Data Interop for Server 105 154042
——————-ArcGIS Data Reviewer for Server 105 154043
——————-ArcGIS GeoEvent Server 105 154041
——————-ArcGIS License Manager Windows 105 154033
——————-ArcGIS Server Windows 105 154004
——————-ArcGIS Workflow Manager for Server 105 154044
——————-ArcObjects SDK for Java 105 154039
——————-ArcObjects SDK for NET Framework 105 154038
——————-Database Server Workgroup 105 154010
——————-Portal for ArcGIS Windows 105 154005
——————-Web Adaptor for Microsoft IIS 105 154007
——————-Web Adaptor Java Windows 105 154008

Additional Extensions 10.5 (1.12 GB)

در این فایل افزونه های زیر موجود است:

ArcGIS Pipeline Referencing
——————-ArcGIS Location Referencing Desktop 105 154068.exe
——————-ArcGIS Location Referencing Server 105 154069.exe
Esri Business Analyst Desktop with 2016 U.S. Data
——————-Esri BA for Desktop BackgroundGP 64 105 154304.exe
——————-Esri Business Analyst for Desktop 105 154301.exe
Esri Production Mapping
——————-ArcGIS Workflow Manager for Desktop 105 154037.exe
——————-Mapping and Charting Solutions Desktop 105 154066.exe
——————-Mapping and Charting Solutions Server 105 154067.exe
Esri Roads and Highways
——————-ArcGIS Location Referencing Desktop 105 154068.exe
——————-ArcGIS Location Referencing Server 105 154069.exe

ArcGIS Engine and Developer Kit 10.5 (3.6G)

——————-ArcGIS Coordinate Systems Data Windows 105 154002
——————-ArcGIS Data Interop for Desktop 105 154035
——————-ArcGIS Engine 105 154064
——————-ArcGIS Engine BackgroundGP 105 154065
——————-ArcGIS License Manager Windows 105 154033
——————-ArcObjects SDK for Java 105 154039
——————-ArcObjects SDK for NET Framework 105 154038
——————-Database Server Desktop 105 154032

City Engine 2016.1 (446 MB)

 لینکهای دانلود برنامه های ArcGIS 10.5:

http://bit.ly/2gHbZC7

http://bit.ly/2gw9z6g

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات