دی.۲۰

ساخت ترکيب (composite)

ساخت ترکيب (composite)

برای تشخیص عوارض در تصاویر ماهواره ای لازم است تا آنها به نحو قابل تشخیص برای چشم انسان نمایش داده شوند. برای این منظور لازم است از ترکیب رنگی برای نمایش تصاویر استفاده نمود. از ترکیب ۳ باند مختلف و اختصاص هر رنگ از سه رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی RGB به هر باند، تصویر رنگی ساخته  می شود.

-ترکیب رنگی حقیقی TCC[1]

ترکیب رنگی حقیقی: که این ترکیب رنگی بسیار مشابه با آنچه بیننده به طور طبیعی می بیند ولی اطلاعات زیادی به کاربر نمی دهد.

ترکیب رنگی کاذب FCC[2]

در ترکیب رنگی کاذب رنگ قرمز به باند مادون قرمز، رنگ سبز به باند قرمز و رنگ آبی  به باند  سبز نسبت داده می شود. در نتیجه پوشش گیاهی که حداکثر  بازتاب را در باند مادون قرمز دارد، به رنگ قرمز، آب به رنگ آبی و خاک  لخت به رنگ های قهوه ای – خاکستری دیده می شود. اگر تصاویر رنگی کاذب به طور مناسب و صحیح تهیه شده و هیستوگرام باندهای استفاده شده تشابه ظاهری داشته باشند، تصویر حاصله خوش ترکیب و قابلیت تفسیر  بالایی خواهد داشت (Gupta، ۱۹۹۱). هدف از انتخاب باند های مناسب برای ساختن  تصاویر رنگی، به حداقل رسانیدن داده های کم ارزش و استفاده حداکثر از اطلاعات مفید می باشد. انتخاب ترکیب باندی به روش های مختلف  صورت می گیرد. یک روش،  مقایسه چشمی تصویر حاصل از ترکیب های مختلف است که معمولا بسیار  مشکل و وقت گیر  است. راه دیگر، مبتنی بر معیارهای آماری تصاویر  مورد استفاده  ساخت  تصاویر رنگی  است.

[۱] – True colour composite

[۲] – False colour composite

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات