دی.۲۰

فيلترهاي رقومي

فيلترهاي رقومي

– فيلترهاي پائين گذر

از اين فيلترها براي تقويت مناطق وسيع و همگن با تن مشابه وکاهش جزئيات کوچکتر استفاده مي شود. فيلترهاي پائين گذر با حفظ مناطق داراي تناوب اندک در تصوير موجب نرمي و وضوح بيشتر تصوير مي گردند.

– فيلترهاي بالاگذر

اين فيلترها براي مناطقي با تناوب بالا اجازه عبور داده و موجب نمايش بهتر جزئيات مي گردند يا بعبارت ديگر موجب زبري (تيز شدن ) تصوير مي شوند.

– فيلترهاي جهت دار (ميانگذر)

اين فيلترها به منظور آشکار سازي عوارض خطي نظير جاده ها، رودها، گسلها، طراحي شده اند. از اين فيلترها مي توان براي آشکارسازي عوارضي که در راستاهاي خاص جهت گيري شده اند استفاده نمود، در نتيجه براي تصاوير راداري و کاربردهاي زمين شناسي بسيار مفيدند. فيلترهاي جهت دار با نام فيلترهاي آشکارساز لبه ها نيز شناخته مي شوند.

هيستوگرام يک تصوير را علاوه بر نمايش گرافيکي مي توان به صورت جدولي نيز ارائه نمود، که هر کدام از اين نمايش ها مزايا و کاستي هاي مربوط به خود را داراست. با بررسي هيستوگرام يک تصوير مي توان اطلاعات با ارزشي از خصوصيات طيفي و کيفيت راديومتريکي تصوير بدست آورد. يک هيستوگرام متراکم در يک بخش خاص از درجات خاکستري نشان دهنده کيفيت پائين راديومتريکي تصوير و در نتيجه عدم وضوح است. بالعکس يک هيستوگرام که در آن تعداد پيکسل هاي مربوط به درجات خاکستري در کل دامنه ممکن (بين ۰ تا ۲۵۵) گسترده شده حکايت از واريانس بالا در تصوير و بنابراين حجم اطلاعات بيشتر با وضوح بيشتر مي باشند.

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات