دی.۲۰

نسبت تصوير

نسبت تصوير

در برخي موارد، محقق ممکن است بخواهد تاکيد بيشتري بر روي تفاضلهاي کمينه انتهايي مقياس داشته باشد، البته اين را نمي­توان شبيه دانست به انداختن يک ميخ در يک اتاق آرام در کنار انداختن يک قطره در کنار يک جت در حال حرکت. فرض کنيد، مثلاً يک محقق به تغيير در يک محيط خشک نسبت به همان محيط با پوشش گياهي شديد و زياد اهميت بيشتري مي­دهد. در چنين مواردي يک مقياس نسبي از تفاضلها و اختلافات نياز است، که ممکن است بوسيله روش نسبت تصوير حاصل گردد. اين روش را مي­توان بوسيله ماژول Image Calculator اجرا کرد.

در نتيجه مناطقي که در دو منطقه داراي مقدار عددي در دو تصوير يکساني هستند، در نهايت مقدار يک (۱) را نشان مي­دهند. جاهايي که مقادير در تصوير ۲ بزرگتر است، مقادير بزرگتر از ۱ خواهد بود. مثلاً يک منطقه با مقدار ۵/۲ بعنوان ارزش بزرگ در تصوير دو، در تصوير اول عدد ۵/۲ خواهد داد. اگر تصوير زمان دوم مقادير کمتر داشته باشد، نتيجه مقدار کمتر از ۱ خواهد داد، بنابراين، بعنوان مثال، مناطقي که در تصوير دوم مقدار نصف تصوير اول را دارند، نتيجه نهايي مقدار ۵/۰ خواهد داد. تصويري که ساخته مي­شود اغلب متفاوت از تصويري است که با روش تفاضلي ساخته مي­شود، در نتيجه مناطق تغييريافته در انتهاي کمينه مقياس اندازه­گيري اصلي تاکيد قابل ملاحظه­تري خواهد داشت.

با اين­حال مسائلي در روش نسبت تصوير وجود دارد، وجود عدد صفر در تصاوير مقايسه شده انواع مختلفي از مسائل را ايجاد مي­کند. زماني که مخرج (مقسوم عليه) صفر است، مقدار و ارزش به طور معمولي نمي­تواند ارزيابي شود، زيرا تقسيم به عدد صفر در رياضيات تعريف نشده است. يک روش پيشنهادي براي تقسيم به عدد صفر: اضافه کردن يک مقدار بسيار کم به هر تصوير است. هشيار باشيد که افزودن اين مقدار در مقياس نسبت تاثيرگذار خواهد بود. روش ساده ديگر اين است که در تصوير نهايي مناطقي که داراي مقدار صفر هستند و در مخرج تقسيم قرار مي­گيرند را با يک پوشش مانع از ورودشان به عمليات رياضي شويم.

نرم­افزار IDRISI روش­هايي را ارائه داده تا عمليات تقسيم به عدد صفر انجام پذيرد. تقسيم صفر بر صفر مقدار ۱ را برآورد مي­کند يا عدم تغيير را نشان مي­دهد. تقسيم يک عدد مثبت به عدد صفر، بعنوان بي­نهايت مثبت برآورد مي­گردد، که با يک عدد بسيار بزرگ نمايش داده مي­شود، (يک عدد از رتبه ۱۰ با توان ۱۸). همينطور تقسيم يک عدد منفي به عدد صفر بعنوان بي­نهايت منفي برآورد مي­گردد. از آنجايي که نرم­افزار IDRISI امکان تقسيم به صفر را فراهم کرده، نوعي از فرايند پس­پردازش که در بالا به آن اشاره شد را مي­توان انجام داد.

دومين مسئله­ در روش نسبت تصوير، اين است که مقياس داده­هاي نتيجه خطي نيست. مثلاً، درحاليکه عدد يک عدم تغيير را نشان مي­دهد، و عدد ۲ ميزان دوبرابر تغيير در زمان دوم را ارائه مي­کند، عدد ۵/۰ نشان­دهنده تغيير دوبرابر در زمان اول است، يعني زماني که توالي معکوس شود، فاصله نصف خواهد شد. براي حل اين مسئله، ماژول Image Calculator براي تبديل نسبت مقياس به لگاريتم نسبت مقياس استفاده مي­شود. که نتيجه آن به صورت خطي خواهد بود و تقارني در حدود صفر دارد. مثلاً نسبت­هاي ۵/۰ ، ۱ و ۲ لگاريتم نسبت ۶۹/۰- و صفر و ۶۹/۰+ خواهند داشت.

[۱] – Image Ratioing

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات