آموزشهای کاربردی GIS|RS|GPS - پیش به سوی قله

آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
مدرسه استادی ArcGIS700 هزارتومان

مدرسه استادی ArcGIS

محصولات فروشی

مدرسه استادی ArcGIS (بسته سه کاربره) 13,000,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS (بسته دو کاربره) 10,000,000 ریال
کارگاه آموزشی مدلسازی در ArcGIS 590,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS جلسه 8 80,000 ریال
کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS 270,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS جلسه 7 95,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS جلسه 6 118,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS جلسه 5 89,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS جلسه 4 169,000 ریال
مدرسه استادی ArcGIS جلسه 3 159,000 ریال

آخرین مطالب

3 views بار
مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین)

مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین)

مقایسه دو مدل منطق فازی و (AHP) در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر پارامترهای طبیعی (مطالعه موردی: شهر سرعین) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 135-150 نویسندگان وکیل حیدری ساربان؛ ابراهیم بهشتی جاوید ؛ محمد حسین فتحی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده با توجه به توسعه فیزیکی روز افزون شهرهابه ویژه شهرهای جاذب جمعیت مثل شهرهای توریستی و صنعتی، کنترل توسعه فیزیکی […]

2 views بار
مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران)

مدل‌سازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیش‌پردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران) مقاله 6، دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 97-118 نویسندگان پیمان حیدریان ؛ کاظم رنگزن؛ سعید ملکی؛ ایوب تقی زاده دانشگاه شهید چمران چکیده پایداری در توسعه شهری به علت سطوح بالای شهرنشینی تقریباً در کل بخش­های جهان، به یک موضوع مهم تبدیل شده است. بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و همچنین تصمیم­گیری […]

2 views بار
بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری فروچاله‌ها در سازندهای کارستی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره در محیط ArcGIS و SPSS (مورد مطالعه: ناهمواری‌های بیستون – پرآو)

بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری فروچاله‌ها در سازندهای کارستی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره در محیط ArcGIS و SPSS (مورد مطالعه: ناهمواری‌های بیستون – پرآو)

بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری فروچاله‌ها در سازندهای کارستی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره در محیط ArcGIS و SPSS (مورد مطالعه: ناهمواری‌های بیستون – پرآو) مقاله 3، دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-62 نویسندگان موسی عابدینی 1؛ معصومه چراغی کارمرانی1؛ محمد رضا اقبال2 1اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای طبیعی 2دانشگاه خوارزمی تهران چکیده پهنه­های کارستی در برخورد با عوامل مؤثر متنوع و پیچیدگی مکانیسم آن‌ها در ارتباط […]

3 views بار
ارزیابی و مقایسه دقت و صحت AHP کارشناسی و AHP تلفیقی در پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه رودخانه ماربر)

ارزیابی و مقایسه دقت و صحت AHP کارشناسی و AHP تلفیقی در پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه رودخانه ماربر)

ارزیابی و مقایسه دقت و صحت AHP کارشناسی و AHP تلفیقی در پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه رودخانه ماربر),. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 25، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 185-206 نویسندگان محمود سلطانیان؛ کورش شیرانی؛ مسعود علیمرادی دانشگاه اصفهان چکیده برای کاهش زیان‌های ناشی از رخداد زمین‌لغزش و شاید پیشگیریی از وقوع آن اولین گام تهیه نقشه‌‌ای نسبتاً دقیق از مناطق مستعد زمین‌لغزش است. پارامترهای بسیاری بر دقت مدل‌های پهنه‌بندی […]

4 views بار
ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی

ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی

ارزیابی تغییرات بیابان زایی در اصفهان با استفاده از فناوری سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 39-54 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان امیر حسین حلبیان 1 ؛ محمود سلطانیان2 1دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران 2دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان چکیده بیابان زایی، کاهش اکولوژیکی و بیولوژیکی زمین است که ممکن است به صورت طبیعی و یا غیر طبیعی اتفاق بیفتد. فرایند بیابان […]

3 views بار
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک)

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک)

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک) مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 79-98 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان سیده معصومه موسوی1 ؛ سعید نگهبان 2 ؛ حیدر رخشانی مقدم3 ؛ سید محسن حسین زاده4 1کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، مدرس مدعو گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور باغملک 2استادیار گروه جغرافیای دانشگاه شیراز 3کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مدرس […]

2 views بار
شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور

شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور

شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 101-118 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان مهدی بروغنی 1 ؛ سیما پورهاشمی2 ؛ محمدعلی زنگنه اسدی3 ؛ حمیدرضا مرادی4 1دانشگاه تربیت مدرس 2دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری 3استاد دانشگاه حکیم سبزواری 4استاد دانشگاه تربیت مدرس چکیده توفان گرد و غبار از پدیده‌های معمول در خیلی از بخش‌های جهان به […]

1 views بار
ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود

ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود

ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره 6، شماره 11، بهار 1396، صفحه 33-46 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان سیدابوالفضل مسعودیان 1 ؛ محمدصادق کیخسروی کیانی2 1دانشگاه اصفهان 2دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف( روزهای برفپوشان) در گروه­های ارتفاعی در حوضه­ی زاینده­رود می­باشد. برای این منظور داده­های سنجنده­ی مودیس ترا و مودیس آکوا برای دوره­ی […]

2 views بار
بررسی تطبیقی تغییرات مبلمان سبز شهر شیراز و چشم انداز ژئومورفولوژیک آن طی سال های (1393-1355) با استفاده از RS & GIS

بررسی تطبیقی تغییرات مبلمان سبز شهر شیراز و چشم انداز ژئومورفولوژیک آن طی سال های (1393-1355) با استفاده از RS & GIS

عنوان نشریه:   جغرافیایی سرزمین :   بهار 1394 , دوره  12 , شماره  45 ; از صفحه 67 تا صفحه 81 . عنوان مقاله:  بررسی تطبیقی تغییرات مبلمان سبز شهر شیراز و چشم انداز ژئومورفولوژیک آن طی سال های (1393-1355) با استفاده از RS & GIS نویسندگان:  جمالی میثم, مقیمی ابراهیم چکیده:نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری امری اجتناب ناپذیر، محسوب می شود. به طوری که ارزش واهمیت فضای سبز شهری تا آنجاست که […]

2 views بار
ارزیابی تحلیلی گستردگی فضایی-کالبدی مناطق شهری و تاثیر آن بر تغیرات کاربری اراضی با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: شیراز طی دوره زمانی 1366 -1392)

ارزیابی تحلیلی گستردگی فضایی-کالبدی مناطق شهری و تاثیر آن بر تغیرات کاربری اراضی با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: شیراز طی دوره زمانی 1366 -1392)

عنوان نشریه:   فضای جغرافیایی :   بهار 1395 , دوره  16 , شماره  53 ; از صفحه 57 تا صفحه 76 . عنوان مقاله:  ارزیابی تحلیلی گستردگی فضایی-کالبدی مناطق شهری و تاثیر آن بر تغیرات کاربری اراضی با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: شیراز طی دوره زمانی 1366 -1392) نویسندگان:  اصغری زمانی اکبر, احدنژادروشتی محسن, خداوندی عبداله چکیده:رشد و گسترش فیزیکی شهر فرآیندی پویا و مداوم است و امروزه به یکی از معضلات فضاهای […]