کارگاه آموزشی مدلسازی در ArcGIS

ثبت نام کارگاه مدلسازی در ArcGIS

**********************

یک کارگاه آموزشی بی نظیر

یک آموزش استثنایی

کارگاه آموزشی مدلسازی در نرم افزار ArcGIS

مراحل اجرایی پروژه را به صورت خودکار تنظیم کنید

ثبت نام کارگاه مدلسازی در ArcGIS

اطلاعات تکمیلی این کارگاه به زودی ارائه می شود

 

مدرس: محمود سلطانیان

مدت زمان: ۶ ساعت آموزش عالی

محل آموزش: وبسایت www.GiRPS.ir

هزینه ثبت نام: ۹۹ هزار تومان

زمان برگزاری کارگاه: خرداد ماه ۱۳۹۶

ظرفیت: بسیار محدود

+

یک هدیه استثنایی

 

ثبت نام کارگاه مدلسازی در ArcGIS

 

 

———–

آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید