نقشه هایی که در این پست منتشر می شود شامل نقشه های ۵۰۰۰۰ ایران زمین است که دارای سیستم مختصات به صورت زمین مرجع شده هستند. به زودی تمامی نقشه های ایران به صورت زمین مرجع شده اضافه می گردد

> View article

برای دانلود shapefile خطوط ریلی ایران زمین بر روی لینک زیر کلیک کنید

> View article

بنچ مارک چیست؟؟ این واژه در زبان فارسی به علامت ارتفاعی ترجمه شده است که در کارهای نقشه برداری کاربرد دارد اساسا چون ارتفاع هر نقطه مستقیما از سطح مبنا میسر نیست ، لذا در نقشه برداری سعی می کنند که موقعیت هر نقطه را از نظر ارتفاعی نسبت به نقطه مشخص دیگری که ار […] > View article

تفسیر نتایج در نهایت راه­هایی که برای تفسیر تصویر نهایی بکار می­ رود بررسی می­ شود. زوایای واقع در قطاع سمت راست پایینی به نظر می­ رسد که بیانگر مناطقی باشد که در طی دو دوره فرایند رشد و توسعه را طی کرده­ اند. (شکل بعدی) به طور کلی این حالت نشان دهنده افزایش مقادیر […] > View article