تصحیح اتمسفری ذرات معلق و یا دیگر مواد موجود در اتمسفر در زمان داده برداری می توانند داده ی (مقدار پیکسل) ثبت شده توسط سنجنده های هوابرد (کمتر) و یا فضا برد را دستخوش تغییر کنند. در بیشتر کاربردهای زمینی داده های سنجش از دوری، تحلیل گران از روزهای بدون ابر و یا چشم اندازهای […] > View article

تصحیح هندسی[۱] به منظور تطبیق تصویر سنجش از دور با سامانه مختصات نقشه، دو فعالیت اصلی باید انجام گیرد: درون یابی مکانی[۲] درون­یابی شدت[۳] در درون یابی مکانی، تعدادی از GCPها[۴] روی تصویر و زمین تعیین می­شوند. یک رابه چندجمله­ای برای هماهنگ­سازی نقاط کنترلی با معیار حداقل مربعات استفاده می شود تا خطاهای هندسی تصویر […] > View article

تصاویر خام سنجش­ از دوری همیشه دارای خطایی در هندسه و همچنین مقادیر ثبت شده برای یاخته­هاست. به دسته اول این خطاها، خطاهای هندسی و به دسته دوم خطاهای رادیومتریک گفته می­شود. بعضی از خطاهای هندسی و یا رادیومتریکی در ایستگاه­های گیرنده زمینی تصحیح می­شود، ولی در نهایت تصاویر باید توسط کاربران از لحاظ وجود […] > View article

اولین نیاز سنجش از دور داشتن منبع نور (انرژی) برای تابیدن به سطح زمین است که این انرژی را امواج الکترومغناطیس (پرتوگستری) می‌شناسیم. کلیه امواج الکترو مغناطیس دارای مشخصات و رفتار پایه‌ای هستند که قابل پیش بینی بوسیله تئوری اولیه امواج هستند. امواج الکترو مغناطیس شامل یک میدان الکتریکی (E) (مقدار آن در جهت عمود […] > View article

Adjacency مجاورت Aggregate متراکم Aligned مورب Analysis تحلیل Angle زاویه Annotation حاشیه نویسی Azimuthal آزیموت Buffer حریم Calculate Geometry محاسبه هندسی Cell یاخته Clip برش Conical مخروطی Connectivity ارتباطی Construction ساخت Contour خطوط هم ارزش Convergence همگرایی Cylindrical استوانه ای Dangle آویزان Data داده Dataframe چهارچوب داده Dimmension دیمانسیون، بعد Disperse پراکنش Dissolve ادغام Erase […] > View article

جمع آوری داده های زمانی در نرم افزار ArcGIS می توان داده های زمانی را در فرمت های مختلفی از جمله Feature Class، داده های موزائیک شده و… جمع آوری نمود. انتخاب فرمت بستگی به نوع داده های زمانی و چگونگی نمایش آنها دارد. ارزشهای زمانی در داده ها نشان دهنده یک لحظه از زمان […] > View article

سری داده های زمانی داده های زمانی مجموعه داده هایی هستند که نشانگر موقعیتی خاص از زمان می باشند، مثلاً میزان بارش در اول بهمن ماه، یا میزان جمعیت در آخر سال ۱۳۹۱، با استفاده از این داده ها می توان شرایط ترافیکی را بررسی کرد، روند جمعیتی به راحتی قابل تحلیل است. داده های […] > View article

کار با محیط Snapping گاهی اوقات هنگام ترسیم عوارض نیاز است که عوارض کناری هم به یکدیگر اتصال داشته باشند، برای افزایش دقت در اتصال این عوارض و کاهش خطاها استفاده از امکان Snapping ضروری است. هنگامی که Snapping روشن است، نشانگر موس در زمان ویرایش عوارض به سمت لبه ها، گره ها و هر […] > View article

انواع دیمانسیون: ArcGIS دو نوع از دیمانسیون ها را پشتیبانی می کند: دیمانسیون های مورب[۱] و دیمانسیون های خطی[۲]. دیمانسیون های مورب به موازات خطوط مبنا هستند و بیانگر فاصله واقعی بین نقاط شروع و پایان دیمانسیون هستند. دیمانسیون های خطی می توانند عمودی، افقی و یا چرخشی باشند. یک دیمانسیون خطی عمودی[۳] نمایانگر فاصله […] > View article

Dimensions (ابعاد، دیمانسیون ها) چه هستند؟ دیمانسیون ها نوع خاصی از حاشیه نویسی پایگاه داده مکانی (Geodatabase) است که به منظور نمایش ابعاد یا مسافت ها بر روی یک نقشه بکار برده می شوند. یک دیمانسیون می تواند نمایانگر طول یک ضلع یک ساختمان یا یک قطعه زمین یا فاصله بین دو عارضه مثلاً یک […] > View article