تعداد مساوی از عوارض در هر کلاس قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی چارک مناسب داده‌هایی است که به صورت خطی توزیع یافته‌اند. به دلیل اینکه عوارض به وسیله تعداد در هر کلاس دسته‌بندی می‌شوند، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود ممکن است گمراه‌کننده باشد. عوارض مشابه ممکن است در کلاس‌های مجاور قرار بگیرند، یا عوارضی که دارای مقادیر بسیار […] > View article

طبقه‌بندی براساس گروه‌بندی‌های طبیعیِ موجود در ذات داده‌ها انجام می‌شود. نقاط شکستگی بین دسته‌ها به گونه‌ای معین می‌شود که به بهترین وجه ممکن مقادیر مشابه در یک گروه جای داده شوند و تفاوت مابین کلاس‌ها بیشینه شود.  عوارض در کلاس‌هایی قرار می‌گیرند که مرز آنها بطوری تعیین شده است که در این مرزها تغییرات نسبی […] > View article

حاصل کار نقشه‌برداری، چه زمینی و چه هوایی،پیش‌نویسی است که اطلاعات مورد نظر روی آن به صورت ناقص و گنگ پیاده می شود. چنینپیش‌نویسی در اختیار کارتوگراف قرار می‌گیرد. او با استفاده از اصول و مبانی سیستمارتباطی و طراحی نقشه با دمیدن روح در آن، عوارض و اطلاعات را گویا ساخته تا بهراحتی برای همگان […] > View article

همه چیز در مورد کارتوگرافی ، نقشه برداری جنرالیزه کردن یا خلاصه نمودن اطلاعات یکی از مشکل‌ترینعملیات کارتوگرافی محسوب می شود. واقعیت‌های موجود در نقشه، در مواقع ضروری بایدساده گردند و اطلاعات لازم باید طوری نشان داده شود که در رابطه با هدف نقشه از نظرتصویری و نمایش، کم و بیش مورد تاکید قرار گیرند. […] > View article

با وجود ده‌ها ماهواره‌ای که در فضا وجود دارد و همچنین تعداد بسیار زیادی که در دهه های آینده به فضا پرتاب خواهند شد، پیچیدگی و حجم تصاویر جغرافیایی افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب مدیریت این حجم از اطلاعات و استفاده از آنها به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد. به همین دلیل است که گوگل […] > View article

تعداد باندها : Single VV/HH قدرت تفکیک مکانی : ۰٫۲۵ TerraSAR-X Product Type Spatial Resolution (Meter) Number of spectral bands Scene Size (Km) Price per Scene Type of collection Straight SpotLight (ST) ۰٫۲۵ Single VV/HH ۴×۳٫۷ New collection Archive > 30 days High Resolution SpotLight (HS) ۱ Single VV/HH; Double HH & VV ۵×۱۰ New collection […] > View article

بیگ بنگ: سالانه طوفان‌های عظیم در جهان جان هزاران انسان را می‌گیرد و بر همین اساس نیز ناسا در حال ساخت میکروماهواره‌های نسل جدید است که وظیفه نظارت و مانیتورینگ این طوفان‌ها را خواهند داشت. ناسا به تازگی ساخت میکروماهواره‌ای را با نام سیستم ماهواره‌ای ناوبری جهانی طوفان‌‌ها (GYGNSS) شروع کرده است و در حقیقت در […] > View article

حسگر مادیس دستگاهی با تفکیک رادیو متریکی زیاد (۱۲ بیت) است که با دو ماهواره آمریکایی Terra و Aqua حمل می‌شود. (۱) زمان عبور دو ماهواره Terra و Aqua از خط استوا ۱۰:۳۰ و ۱۳:۳۰ به‌وقت محلی است. برای آشکار سازی گرد و غبار بعد برای حذف پیکسل‌های آلوده به ابر بهتر است از دو […] > View article

در چهارمین ویدیوی مجموعه اورژانس ArcGIS نحوه ساخت نقشه های وکتوری و ترسیم عوارض آموزش داده شده است.    

> View article

در سومین ویدیوی آموزشی اورژانس GIS نحوه آماده سازی داده های مبنای رستری از طریق زمین مرجع آموزش داده می شود  

> View article