بنچ مارک چیست؟؟ این واژه در زبان فارسی به علامت ارتفاعی ترجمه شده است که در کارهای نقشه برداری کاربرد دارد اساسا چون ارتفاع هر نقطه مستقیما از سطح مبنا میسر نیست ، لذا در نقشه برداری سعی می کنند که موقعیت هر نقطه را از نظر ارتفاعی نسبت به نقطه مشخص دیگری که ار […] > View article

تفسیر نتایج در نهایت راه­هایی که برای تفسیر تصویر نهایی بکار می­ رود بررسی می­ شود. زوایای واقع در قطاع سمت راست پایینی به نظر می­ رسد که بیانگر مناطقی باشد که در طی دو دوره فرایند رشد و توسعه را طی کرده­ اند. (شکل بعدی) به طور کلی این حالت نشان دهنده افزایش مقادیر […] > View article

نسبت تصویر[۱] در برخی موارد، محقق ممکن است بخواهد تاکید بیشتری بر روی تفاضلهای کمینه انتهایی مقیاس داشته باشد، البته این را نمی­توان شبیه دانست به انداختن یک میخ در یک اتاق آرام در کنار انداختن یک قطره در کنار یک جت در حال حرکت. فرض کنید، مثلاً یک محقق به تغییر در یک محیط […] > View article

 وایازی تصویر[۱] برای اصلاح تغییرات در میانگین و تنوع (انحراف معیار) از روش وایازی تصویر استفاده می­شود. وایازی تصویر ارتباط بین متغیرها را تعیین می­ کند. اگر با این روش آشنا نیستید، بهتر است کتابهای مقدماتی آمار را مطالعه نمایید. در نرم­ افزار IDRISI ماژول REGRESS جهت محاسبه وایازی خطی ساده برای تعیین رابطه داده […] > View article

بسط خطی با اشباع استفاده از بسط خطی با اشباع باعث ساخت تصویری با تباین بهتری خواهد شد. هنگام استفاده از اشباع به همراه بسط، می­توان مقادیر کمینه و بیشینه جدیدی را در دامنه اصلی داده ­ها تنظیم کرد. (مقدار کمینه نمایشی بزرگتر از مقدار واقعی کمینه و مقدار بیشینه نمایشی کوچکتر از مقدار واقعی […] > View article

بسط خطی ساده ساده­ترین نوع بسط، بسط خطی است که با استفاده از کمینه وبیشینه مقادیر داده­ ها بعنوان نقاط انتهایی بسط انجام می­گیرد. اصطلاح بسط کاملاً توصیف کننده تاثیر آن است. اگر هیستوگرام که در مرحله قبلی ساخته شد را بر روی یک صفحه پلاستیکی پرینت کنید، می­توانستید مقادیر کمینه و بیشینه داده ­ها […] > View article