مقدمه تکنیک­ های بهبود تصاویر به دو دسته تقسیم می­شود: نقطه ­ای تکنیک­های نقطه­ ای پیکسل­ها را بر اساس ارزش­هایشان بدون توجه به ارزش پیکسل­های همسایه بهبود می­دهند. این تکنیک­ها شامل کشش­ های روشنایی، طبقه ­بندی و تکه ­های سطح می­شود. همسایگی تکنیک ­های همسایگی یک پیکسل را بر اساس پیکسل­هایی که آن را احاطه […] > View article

پس از گروه بندی باید تصویر را بازکددهی کنیم. بازکددهی فازی برای بازکددهی یک فرایند پیش پردازش طبقه ­بندی نظارت نشده بعد از آنکه گروه بندی شد استفاده می­شود. هرچند، این گروه ­های اطلاعاتی ممکن است حاوی برخی کلاس­های همپوشانی شده متعلق به چند گروه است باشد.

> View article

تقاطع (Intersection) با استفاده از این عملگر بخش مشترک بین دو مجموعه نگهداری می­شود. اتحاد (Union) وقتی دو مجموعه با یکدیگر باشند تمامی قسمت­های دو مجموعه را اتحاد می­گویند. انحصار (XOR) وقتی دو مجموعه با یکدیگر باشند، تمامی بخش­های دو مجموعه به جز بخش­های مشترک را انحصار گویند. تفریق (Substraction) وقتی دو مجموعه با یکدیگر […] > View article

ارزیابی دقت با استفاده از ابزار ارزیابی دقت می­توان به مقایسه پیسکلهای قطعی در تصویر موضوعی و پیکسلهای مرجع برای هر کلاس شناخته شده پرداخت. این یک روش سازماندهی شده برای مقایسه طبقه ­بندی با داده­ های واقعی زمینی، نقشه­ هایی که قبلاً تهیه شده، عکس­های هوایی و دیگر داده هاست.

> View article

استفاده از آستانه با استفاده از ابزار آستانه می­توان یک طبقه ­بندی را که توسط روش نظارت شده ایجاد شده اصلاح کرد. این ابزار تعیین می­کند که کدام پیکسل­ها در تصویر موضوعی ایجاد شده بیشترین شباهت را به طبقه ­بندی نادرست دارد. بوسیله این ابزار می­توان یک فاصله آستانه را برای هر کلاس به منظور […] > View article

آستانه همگرایی آستانه همگرایی حداکثر تعداد پیکسل­هایی است که در فرایند خوشه بندی در میان تکرارها بدون تغییر بمانند، این آستانه مانعی است بر اجرای نامحدود ابزار ISODATA. با تعیین آستانه همگرایی ۰٫۹۵۰، به محض اینکه ۹۵% یا تعداد بیشتری از پیکسلها در خوشه مشابه بین یک تکرار و تکرار بعدی باقی بمانند فرایند اجرای […] > View article

اجرای طبقه­بندی نظارت شده قوانین تصمیم­ گیری برای اجرای طبقه بندی نظارت شده شامل دو سطح زیر است: ناپارامتریک پارامتریک Ø     ناپارامتری: اگر امضاها ناپرامتریک باشند (مانند: Feature Space AOI)، قوانین زیر پیشنهاد می­شوند: ۱٫      feature space ۲٫      parallelepiped با امضاهای ناپارامتریک باید قوانین همپوشانی و قوانین طبقه ­بندی نشده را نیز بکار گرفت. Ø     […] > View article

مقدمه فرایند مرتب سازی پیکسل­های یک تصویر به تعدادی متناهی کلاس ­های مجزا یا دسته ­هایی از داده ­ها بر مبنای ارزش ­های فایل داده خودشان را طبقه­ بندی گویند. به چند روش می­توان پیکسل های تصویر را طبقه­ بندی کرد: روش نظارت شده روش نظارت نشده هیبدرید کارشناسی در روش طبقه بندی نظارت شده […] > View article

اصلاح عکس هوایی فرایندی که طی آن به یک تصویر سیستم تصویر و مرجع مکانی معرفی می­شود را اصلاح گویند. زمانی که سیستم مختصات یک نقشه را به یک تصویر وارد می­کنید را زمین مرجع کردن گویند. از آنجایی که تمامی سیستم­های تصویر با سیستم­های مختصات مرتبط هستند بنابراین، اصلاح شامل زمین مرجع کردن نیز […] > View article

Resampling زمانی که یک فایل رستری نمایش داده شده است، ممکن است پیکسل­ های تصویر برای نمایش نمونه­ گیری مجدد شده باشند. نمونه­ گیری مجدد زمانی که یک فایل رستری بخواهد به اندازه فایل رستری دیگر برسد مورد استفاده قرار می­ گیرد. روش­های نمونه­ گیری مجدد: نزدیک­ترین همسایگی میان­یابی دوسویه حلقه مکعبی

> View article