Category: آموزشهای لاتین

در این فیلم آموزشی به معرفی نرم افزار Google earth پرداخته شده است. برای مشاهده فیلمهای آموزشی بیشتر به سایت مراجعه کنید.

> View article

در این ویدیو به طور خلاصه به محیط نرم افزار ArcMap وقابلیت های آن آشنا خواهید شد

> View article

در این ویدیو به معرفی نرم افزار ArcCalatog بعنوان مدیریت داده ها پرداخته شده است.

> View article

در این ویدیو به طور خلاصه به محیط نرم افزار ArcMap وقابلیت های آن آشنا خواهید شد

> View article

در این ویدیو معرفی کوتاهی از نرم افزار ArcGIS ارائه می شود (زبان: انگلیسی)

> View article