Category: آموزشهای کوتاه

در هنگام کار کردن در پروژه های GIS یا تحقیقات دانشگاهی و یا کارهای کلاسی و یا پایان نامه خود و یا اینکه در زندگی خود سوالاتی از این قبیل برای شما پیش آمده است: فاصله شهر تهران تا اصفهان چند کیلومتر است؟ طول خیابان انقلاب چند متر است عرض کوچه ما چند متر است؟ […] > View article

در فیلم آموزشی دوم پس از فراخوانی تصویر زمین مرجع شده در محیط ArcMap ، برای ترسیم عوارض موجود در این تصویر نیاز به یک بستر جهت ترسیم است. بدین منظور دو نقشه وکتوری Shapefile خطی و پلیگونی ساخته شد. از آنجایی که در فیلم اول مختصات بر مبنای متریک صورت گرفت بنابراین سیستم مختصات […] > View article

در این فیلم آموزشی یکی از بنیادی ترین و ابتدایی ترین فعالیت های GIS یعنی زمین مرجع کردن Georeference در مدت ۵ دقیقه آموزش داده شده است. نکته حائز اهمیت این است که برای زمین مرجع کردن می توانید مختصات نقاط را با واحدهای مختلفی وارد نمایید. اما در صورتی که بخواهید در مراحل بعدی […] > View article