Category: آموزش های رایگان

نرم افزار QGIS : این نرم افزار، از جمله نرم افزارهای بسیار جذاب و تا اندازه ای هم ساده جهت کار با قالبهای داده های برداری و رستری می باشد. دسترسی به قطعه برنامه های کوچک مهم و کاربردی ( Grass ) در یک محیط ساده و جذاب، از دیگر ویژگی های این نرم افزار […] > View article

از Eliminate برای حذف پلیگونهای ریز (گپ ها و اسلیور ها — اسلیور پلیگون کشیده ایست که نسبت محیط آن به مساحتش عدد بزرگی است و معمولا ناشی از خطا یا ادغام لایه هاست و در جاهایی که همپوشانی وجود دارد این پلیگونهای ریز یا gap و یا پلیگونهای کشیده یا sliver ایجاد میشوند) این […] > View article

مدل ارزیابی آب و خاک (Soil and Water Assessment Tools) که مخفف آن مدل SWAT نام دارد توسط وزارت کشاورزی آمریکا در سال ۱۹۹۵ به کار گرفته و توسعه یافت. مدل های زیادی برای ارزیابی هیدرولوژیکی حوضه وجود دارند که توسط مدیران منابع آب، تصمیم گیرنده هاو محققین به کار می روند. این مدل ها […] > View article

سیستم تصویر: انتقال ریاضی عوارض سطح زمین روی یک سطح مسطح توسط سیستم تصویر انجام میگیرد. □ تعریف دیگر از سیستم تصویر: تبدیل تصاویر روی بیضول به تصاویر مستوی □ سطح واسطه: برای انجام عملیات انتقال تصاویر، از یک سطح واسطه انجام میشود که پس از برش به یک سطح مسطح تبدیل میشود. (این سطح […] > View article

#⃣در مورد توپولوژی#⃣:✔️‏اگر بخواهیم توپولوژی را به فارسی ترجمه کنیم به نظر من لغتی بهتر از “مکان شناسی” را نمی توانیم برای آن در نظر بگیریم . ✔️هنگامی که شما داده های جغرافیایی را به منظور استفاده در سیستمهای GIS به صورت مدل درمی آورید متوجه می شوید که بعضی از داده های مدل شده […] > View article

این نوع طبقه‌بندی نشان می‌دهد که مقدار خصوصیت یک عارضه تا چه اندازه‌ای از مقدار میانگین فاصله دارد. در این روش مقدار میانگین و انحراف استاندارد از میانگین محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از این مقادیر محل شکستگی کلاس‌های تعیین می‌شود. در نهایت با استفاده از رنگ‌بندی مقادیر بیشتر و کمتر از متوسط مشخص می‌شوند.

> View article

در این نوع طبقه‌بندی اندازه بازه تعیین می‌شود به کمک این اندازه دامنه مقادیر به بازه‌های برابر تقسیم می‌شود. این روش بر خلاف روش بازه‌های مساوی است که در آن تعداد بازه‌ها تعیین می‌شد و با استفاده از این تعداد، طول بازه به دست می‌آمد. براساس اندازه بازه‌ای که تعیین شده است، تعداد بازه‌ها محاسبه […] > View article

در این نوع طبقه‌بندی دامنه مقادیر خصوصیت به بازه‌های مساوی تقسیم می‌شود، تعداد بازه‌ها تعیین می‌شود سپس بر اساس این تعداد مشخص می‌گردد که نقاط شکستگی در کجا قرار بگیرند. برای مثال، اگر عوارض دارای خصوصیتی باشند که در دامنه ۰ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد و تعداد کلاس‌ها سه تعیین شود، هر کلاس نشان‌دهنده بازه […] > View article

طبقه‌بندی براساس گروه‌بندی‌های طبیعیِ موجود در ذات داده‌ها انجام می‌شود. نقاط شکستگی بین دسته‌ها به گونه‌ای معین می‌شود که به بهترین وجه ممکن مقادیر مشابه در یک گروه جای داده شوند و تفاوت مابین کلاس‌ها بیشینه شود.  عوارض در کلاس‌هایی قرار می‌گیرند که مرز آنها بطوری تعیین شده است که در این مرزها تغییرات نسبی […] > View article

حاصل کار نقشه‌برداری، چه زمینی و چه هوایی،پیش‌نویسی است که اطلاعات مورد نظر روی آن به صورت ناقص و گنگ پیاده می شود. چنینپیش‌نویسی در اختیار کارتوگراف قرار می‌گیرد. او با استفاده از اصول و مبانی سیستمارتباطی و طراحی نقشه با دمیدن روح در آن، عوارض و اطلاعات را گویا ساخته تا بهراحتی برای همگان […] > View article