Category: داده ها

دانلود رایگان نقشه زمین شناسی هیمالیا  

> View article

ساخت DEM با نقشه های توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری با فرمت DGN هر نقشه DGN حاوی ۶۳ لایه اطلاعاتی است که در گروه های ۹ گانه زیر تقسیم می شود. مثلاً نقشه ای با شماره ۶۴۵۵۴NE حاوی گروه های زیر است. شماره نقشه لایه های تشکیل دهنده ۶۴۵۵۴NEA.DGN گروه آبراهه ها و […] > View article

در این shapefile می توانید عناصر زیر را مشاهده نمایید نقشه shapefile دریاچه های ایران نقشه shapefile پارک های ایران نقشه shapefile رودخانه های ایران نقشه shapefile جنگل های ایران

> View article