کتاب Archives - آموزشهای کاربردی GIS|RS|GPS

آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS  درخواست تصاویر ماهواره لندست
مدرسه استادی ArcGIS700 هزارتومان

مدرسه استادی ArcGIS

8 views بار
کتاب بازاریابی مکانی GeoMarketing روش ها و استراتژی ها

کتاب بازاریابی مکانی GeoMarketing روش ها و استراتژی ها

این کتاب به جدیدترین تکنولوژی ها در زمینه های بازاریابی مکانی می پردازد و در مورد اجزاء مختلفی که جغرافیای بازار را تشکیل می دهند بحث می کند. تقاضای مشتری با توجه به موقعیت تفاوت دارد و می توان آن را با توجه به درآمد، تعداد خانوار، الگوهای هزینه و شیوه زندگی اندازه گیری کرد. زنجیره تامین نیز به موقعیت مکانی وابسته است، چرا که قیمت ها، خدمات، محصولات و مغازه ها به موقعیت جغرافیایی […]

8 views بار
کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهداشت و سلامت

کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهداشت و سلامت

مؤلفین مقدمه خود را با این بیان جسورانه آغاز می کنند: ” استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بخش سلامت ایده ای است که زمان آن فرا رسیده است. ” اگر چه چنین بیانی ممکن است از مولفان کتابی با عنوان سیستم های اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای سلامت و بهداشت قابل انتظار باشد، اما نگاهی به روند گسترده تر فضای سلامت نشان می دهد که GIS در واقع شروع به حرکت در جریان […]

6 views بار
دانلود گزارش نقشه راه علوم زمین و معدن استان اصفهان

دانلود گزارش نقشه راه علوم زمین و معدن استان اصفهان

مقدمه در فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادی اجتماعی معاصر، سیاستی که در یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی است، به نام آمایش سرزمین نامیده شده است. بر پایه این تعریف، آمایش سرزمین برآیندی است از سه مؤلفه انسان، منابع طبیعی و اقتصاد. از این رو سیاست- گذاری توسعه در مقیاس کلان )آمایش سرزمین( ماحصل شناسایی، تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب این سه […]

3 views بار
دانلود گزارش نقشه راه علوم زمین و معدن استان کردستان

دانلود گزارش نقشه راه علوم زمین و معدن استان کردستان

مقدمه نقشه راه، ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بهمنظور یافتن راهی برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است. به عبارتی دیگر، نقشه راه علم مطالعه منابع و فضاها و تعیین بهترین استراتژیها )راهبردها( و آیندهنگری با تأکید بر موقعیت مکانی میباشد. تهیه مطلب حاضر با عنوان “نقشه راه علوم زمین و معدن استان کردستان” گامی در راستای اجرای برنامه دراز مدت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی […]

4 views بار
دانلود گزارش نقشه راه علوم زمین و معدن استان گیلان

دانلود گزارش نقشه راه علوم زمین و معدن استان گیلان

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در پیشرفت و تعالی ایرانزمین است که همانا رشد و تعالی آن در زمینههای علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهرهگیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی بهسوی سرآمدی ایرانزمین در میان ملل دیگر است و دستیابی به این مهم خود در گرو ثبت و نگهداری دادههای علوم زمین میباشد. […]

8 views بار
دانلود کتاب “سنجش از دور و فن آوری فضا زمین برای ارزیابی و مدیریت اکوسیستم ساحلی”

دانلود کتاب “سنجش از دور و فن آوری فضا زمین برای ارزیابی و مدیریت اکوسیستم ساحلی”

معرفی: در این انتشار تاریخی،  کارشناسان برجسته جزئیات چگونگی استفاده سنجش از راه دور و فن آوری های جغرافیایی مرتبط را برای ارزیابی و مدیریت اکوسیستم ساحلی شرح می دهند. این کتاب به سه بخش عمده تقسیم شده است. در بخش اول مسائل مختلف مفهومی و فنی استفاده از سنجش از دور و فن آوری های جغرافیایی در محیط زیست ساحلی مورد بررسی قرار گیرد. بخش دوم برخی از آخرین تحولات استفاده از سنجش از […]

57 views بار
دانلود رایگان کتاب آموزش ArcGIS (مقدماتی)

دانلود رایگان کتاب آموزش ArcGIS (مقدماتی)

مقدمه ای بر Arc Map Arc Map نرم افزاری برتر از مجموعه نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی و فناوری ترسیم نقشه است.Arc map برنامه ای کاربردی است که برای نمایش، بررسی و تحلیل نقشه ها جهت پاسخگویی به سوالهای مکان و تولید نقشه هایی که موجبات تجزیه و تحلیل و درستی را فراهم کنند. این نرم افزار توانایی هایی  به کاربر می دهد که در ذیل به آنها اشاره می شود. تجسم و مشاهده اطلاعات […]


CLOSE
CLOSE