Python Archives - آموزشهای کاربردی GIS|RS|GPS

آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS  درخواست تصاویر ماهواره لندست
مدرسه استادی ArcGIS700 هزارتومان

مدرسه استادی ArcGIS

22 views بار
معرفی IDLE برای ساخت یک متن پایتون

معرفی IDLE برای ساخت یک متن پایتون

پس از اینکه نرم افزار ArcGIS را در هر نسخه ای بر روی سیستم خود نصب کردید، ابزاری با عنوان IDLE جهت نوشتن کدهای پایتون برای شما نصب می شود. IDLE در واقع مخفف Integrated Development Environment است. در آغاز کار برای دسترسی به نرم افزار IDLE باید Python shell را باز کنید. بنابراین از مسیر نصب نرم افزار را باز نمایید از منوی Start گزینه All Programs  و ArcGIS Python و IDLE را باز […]

10 views بار
کد پایتون برای استفاده از ابزار Merge

کد پایتون برای استفاده از ابزار Merge

به وسیله کد زیر شما می توانید ابزار Merge را در پایتون اجرا کنید   ———————   import arcpy arcpy.env.workspace = “C:/data” arcpy.Merge_management([“majorrds.shp”, “Habitat_Analysis.gdb/futrds”], “C:/output/Output.gdb/allroads”)     ———————   در یک مثال دیگر شما می توانید بر اساس کد زیر دو عارضه خطی خیابان را به یک عارضه خطی تبدیل نمایید   ———————— # Name: Merge.py # Description: Use Merge tool to move features from two street #                    feature classes into a single dataset with […]

39 views بار
آموزش برنامه نویسی Python در ArcGIS

آموزش برنامه نویسی Python در ArcGIS

کدهای پایتون باید به گونه ای نوشته شود که دارای یک ساختار استاندارد باشند. در ابتدای هر متنی که به صورت کد نوشته می شود در صورت نیاز می توان توضیحاتی را به نام متن، نویسنده متن و بیان کلی پردازش مورد نظر ارائه نمود که به آن Comment code یا توضیحات کد گفته می شود. برای مشخص کردن این توضیحات از بقیه کدها می توان از علامت # یا ## در ابتدا متن استفاده […]

3 views بار
چه راه هایی برای یادگیری Python هست؟

چه راه هایی برای یادگیری Python هست؟

Python, or even scripting in general, can seem like a scary thing to those who have no background in computer languages. Even though it might seem difficult, there are many times where automating common workflows can be very helpful in speeding up the monotonous parts of GIS that we all have to do. These 10 tips are some basic ways to learn Python and get you more comfortable using scripts. I myself had no background […]


CLOSE
CLOSE