فروردین.۲۷

ابزار تحلیلی Erase

کاربرد:

همپوشانی دو نقشه، و تهیه یک نقشه جدید از بخشی که با نقشه پلیگونی هیچ گونه همپوشانی ندارد.

 

 

ویژگی ها

-بخشهایی از هندسه عارضه که با هندسه عارضه همپوشانی دارد از نقشه خروجی حذف خواهد شد.

-تمامي عوارضي که در محدوده Erase Features  قرار دارند از لايه خروجي پاک خواهند شد.

-Erase Features  مي تواند از نوع لايه هاي نقطه اي، خطي و يا پليگوني باشد. عارضه پلیگونی می تواند برای پاک کردن عوارض نقطه ای و خطی و پلیگونی بکار گرفته شود. عوارض خطی برای پاک کردن عوارض خطی و نقطه ای، و عوارض نقطه ای فقط برای پاک کردن عوارض نقطه ای.

-جدول اطلاعاتي لايه ورودي در لايه خروجي کپي خواهد شد.

-برای عملکرد بهتر و مقیاس پذیری بیشتر این ابزار برای پاک کردن عوارض سنگین، از فرایند کاشی سازی استفاده می شود.

-این ابزار گاهی عوارض تکی را به عوارض Multipart در نقشه خروجی تبدیل می کند. برای تبدیل نقشه خروجی Multipart به یک نقشه تکی می توانید از ابزار Multipart to singlepart استفاده نمایید.

======================

آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات