یکی از راه هایی که می توانید خلاصه آماری برای یک نقشه بر اساس خصوصیات و ویژگی های عوارض را محاسبه نمایید و سپس این ویژگی ها را با توجه به رابطه مکانی بین دو نقشه به یک نقشه دیگر انتقال دهید استفاده از عملگرهای موجود در ابزار تحلیلی Spatial Join است.

مثال عملی:

فرض کنید نقشه نقطه ای ایستگاه های سینوپتیک یک استان را به همراه نقشه پلیگونی استان در اختیار دارید. اگر بخواهید با اجرای یک ابزار ابتدا میانگین دمای تمامی ایستگاه ها را حساب کنید و سپس این نتیجه را به نقشه پلیگونی استان منتقل نمایید باید از ابزار Spatial Join استفاده کنید.

برای اجرای این تمرین از لینک زیر فایل تمرینات را دانلود کنید.

دانلود فایل داده نمونه

در محیط نرم افزار ArcMap از قسمت Search ابزار Spatial Join (analysis را باز کنید

در کادر اول نقشه پلیگونی مرز استان را معرفی کنید.

در کادر دوم نقشه نقطه ای ایستگاه های هواشناسی را معرفی کنید.

در کادر سوم مسیر ذخیره نقشه جدید را تعرفی کنید.

در کادر Join Operation گزینه Join one to one را انتخاب کنید.

برای محاسبه میزان میانگین دما باید ابتدا یک فیلد بسازید و عملگر میانگین را مشخص نمایید.

بنابراین در کادر Field map of join features بر روی دکمه + کلیک کنید تا پنجره Output field properties باز گردد.

در کادر Name نام فیلد را میانگین وارد کنید.

در کادر Type گزینه Double را انتخاب کنید تا فیلد از نوع عددی باشد.

در کادر Merge rule عملگر میانگین mean را فعال نمایید.

در پایان بر روی دکمه Ok کلیک نمایید.

یک فیلد خالی اضافه می گردد.

بر روی فیلد اضافه شده کلیک راست کنید و سپس گزینه Add input field را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده از نقشه Station گزینه فیلد T که بیانگر دما هست را انتخاب کرده و بر روی دکمه Ok کلیک کنید.

از قسمت Match option عملگر Intersect را فعال نمایید.

در پایان Ok

بدین ترتیب میانگین دمای تمامی ایستگاه ها حساب می شود و به نقشه مرز استان پلیگونی اضافه می گردد.

 

در ادامه بخوانید:

آموزش ابزار تحلیلی Erase

آموزش ابزار تحلیلی intersect

آموزش ابزار تحلیلی identity

آموزش ابزار تحلیلی split

آموزش ابزار تحلیلی Union

آموزش ابزار تحلیلی spatial join

======================

آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات