کاربرد:

جداسازی عوارض موجود در یک نقشه، بر اساس یک محدوده محدوده پلیگونی که دارای یک فیلد منحصر به فرد و مجزاست و ساخت نقشه های جدید بر اساس این فیلد مجزا.

 

 

ویژگی ها

-نقشه ای که بعنوان Split Feature معرفی می شود حتماً باید از نوع پلیگونی باشد.

-فیلد منحصر به فردی که در نقشه محدوده پلیگونی معرفی می شود حتماً باید از نوع متنی باشد. ویژگی ها و خصوصیاتی که در این فیلد وجود دارد، نام نقشه های خروجی را تعیین می نماید.

-اسامی که در این فیلد وارد می شود حتماً باید با کاراکتر مشخصی آغاز گردد. اگر نقشه پلیگونی از یک Geodatabase فراخوانی گردد، حتما این فیلد باید از نوع text انتخاب گردد و ویژگی آن باید با حرف شروع شود. ولی اگر Shapefile باشد، اسم می تواند با عدد شروع شود.

-تمامی نقشه های خروجی در یک پوشه ذخیره خواهند شد.

-تعداد لايه هاي نتيجه خروجي برابر است با تعداد رکوردهاي فيلد لايه Split.

-تمامی خصوصیات جدول اطلاعاتی نقشه های خروجی، بیانگر جدول اطلاعاتی نقشه ورودی خواهد بود.

-عوارض از نوع Annotation را نیز می توانید با این ابزار بکار بگیرید.

-برای عملکرد بهتر و مقیاس پذیری بیشتر این ابزار برای جداسازی عوارض سنگین، از فرایند کاشی سازی استفاده می شود.

در کنار این ابزار می توان از Split by attribute ابزار نیز استفاده نمود.

ویژگی ها

-جداسازی یک مجموعه داده بر اساس ویژگی های خاص و منحصر بفرد.

-جدول ورودی می تواند، از یک عارضه باشد یا جدول اطلاعاتی باشد.

-بر اساس فیلد منحصربه فردی که تعریف می شود، برای هر ویژگی خاص یک نقشه یا یک جدول مجزا ایجاد می شود.

 

======================

آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات