محاسبات آماری یکی از مهمترین مباحثی است که در هر پروژه GIS باید از آن استفاده گردد.

خلاصه آماری یا محاسبات آماری در این تمرین در یک بحث اقلیم شناسی مطرح شده است.

در تمرین قبلی مشاهده کردید که چطور از یک فایل اکسل نقشه ایستگاه های هواشناسی را به صورت یک SHAPEFILE ترسیم کردیم.

در ادامه قصد داریم شیویه تهیه و ساخت محاسبه و خلاصه آماری را به شما آموزش دهیم.

 

 

 

 

 

پس از ساخت Shapefile ، این نقشه را به محیط نرم افزار ArcMap فراخوانی کنید (add  کنید).

دقت کنید نقشه ای را به محیط نرم افزار اضافه کنید که در داخل جدول اطلاعاتی آن ویژگی های عددی وجود داشته باشد.

مثلا در تمرین قبلی ایستگاه های هواشناسی ترسیم شد که اطلاعات مرتبط با دما و بارش و رطوبت نسبی وجود داشت.

 

در داخل toc بر روی نام نقشه shapefile خود کلیک راست کنید و گزینه open attribute table را انتخاب نمایید.

جدول اطلاعاتی نقشه shapefile باز می گردد.

در داخل جدول اطلاعاتی باز شده بر روی فیلد عددی که قصد دارید محاسبات آماری آن را مشاهده کنید کلیک راست کنید و گزینه Statistics را انتخاب نمایید.

 

 

 

 

 

پنجره ای باز می شود که خلاصه آماری تمامی رکوردهای نقشه را برای شما نمایش می دهد.

علاوه بر این نمودار این اعداد را نیز مشاهده می کنید.

ویژگی های زیر را می توانید در این پنجره مشاهده کنید.

Count  تعداد رکوردها

Minimum  کمینه ارقام

Maximum  بیشینه ارقام

Sum مجموع ارقام

Mean   میانگین ارقام

Standard Deviation  انحراف معیار ارقام

 

در همین پنجره می توانید از کادر Field فیلد عددی مدنظر خود را تغییر دهید و خلاصه آماری فیلد جدید را مشاهده نمایید.

 

 

این مبحث به صورت یک فیلم آموزشی کاربردی تهیه شده است که می توانید در ادامه این فیلم را تهیه کنید.

 

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات